Jest godzina

Czas minął

KONSULTACJE
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego…

ASOS 2014-2020
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie, którego celem jest poprawa jakości i poziomu…

Konkurs Ofert
Otwarty Konkurs Ofert dla Organizacji Pozarządowych Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działanie, pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2015 na…

Konsultacje Społeczne
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na konsultacje w terminie od 17 października 2014r. do 24 października 2014r. Zapraszamy…

Współpraca MKS Błękitni Gąbin z FA Gąbin
19 września 2014r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie w obecności Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy MKS Błękitni Gąbin a Football Academy Gąbin. Prezesi obydwu…